Meeting number Number in current year Consultation type Consultation title Date, place, country Organizer Key-note speakers Number of participants
31 9/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavnicima civilnog društva, udruženja žrtava i medija o inicijativi REKOM 9.05, Livno, BiH Centar za građansku suradnju Eugen Jakovčić, Aleksandar Trifunović, Vehid Šehić 16
32 10/2009 Nacionalne Konsultacije sa udruženjima žrtava i civilnim društvom o inicijativi REKOM 9.05, Priština/Prishtinë, Kosovo Partners Kosova - Center for Conflict Managment Nataša Kandić, Salem Čorbo, Shukrije Gashi, Avni Melenica 19
33 11/2009 Nacionalne Konsultacije sa umetnicima o inicijativi REKOM 10.05, Priština/Prishtinë, Kosovo Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu Nataša Kandić, Sarah Maliqi, Haris Pašović 10
34 12/2009 Lokalne Konsultacije sa civilnim društvom o inicijativi REKOM 13.05, Prijedor, BiH Udruženje Prijedorčanki Izvor Edin Ramulić, Bogdan Ivanišević, Vesna Teršelič, Branko Todorović 21
35 13/2009 Nacionalne Konsultacije sa civilnim društvom o inicijativi REKOM 18.05, Podgorica, Crna Gora Institut Alternativa Tea Gorjanc Prelević, Aleksandar Trifunović, Stevo Muk 28
36 14/2009 Nacionalne Konzultacije sa ženskim organizacijama, znanstvenicama i političarkama o inicijativi REKOM 21.05, Zagreb, Hrvatska Ženska soba Paula Zore, Nela Pamuković, Suzana Kunac, Vesna Teršelič, Staša Zajović 39
37 15/2009 Peti regionalni forum za tranzicionu pravdu Inicijativa REKOM 29-30.05, Budva, Crna Gora Centar za građansko obrazovanje, Akcija za ljudska prava Daliborka Uljarević, Ranko Krivokapić, Pierre Mirel, Ron J.P.M. van Dartel 316
38 16/2009 Lokalne Konsultacije sa udruženjima logoraša, zatvorenika, boraca i žrtava rata o inicijativi REKOM 6.06, Novi Travnik, BiH Forum Građana Tuzle Vehid Šehić, Eugen Jakovčić, Bogdan Ivanišević 24
39 17/2009 Lokalne Konsultacije sa civilnim društvom u regiji južne Srbije o inicijativi REKOM 11.06, Leskovac, Srbija Žene za mir Nevena Kostić, Nataša Kandić, Staša Zajović, Maja Pešić 24
40 18/2009 Lokalne Konsultacije sa mladima u Vojvodini o inicijativi REKOM 12.06, Novi Sad, Srbija Fraktal Program za dijalog mladih Filip Pavlović, Srđan Vezmar, Mario Mažić, Maja Leđenac, Marijana Toma 18
41 19/2009 Nacionalne Konsultacije sa ženskim grupama na Kosovu o inicijativi REKOM 25.06, Priština/Prishtinë, Kosovo Partners Kosova - Center for Conflict Managment Shukrije Gashi, Gazmir Raci, Nora Ahmetaj, Suzana Kunac 24
42 20/2009 Lokalne Konsultacije sa civilnim društvom o inicijativi REKOM 26.06, Peć/Pejë, Kosovo Syri i Vizionit Veton Mujaj, Bekim Blakaj, Valdete Idrizi, Salem Čorbo 34
43 21/2009 Lokalne Konsultacije sa udruženjima žrtava, logorašima i aktivistima nevladinih organizacija o inicijativi REKOM 27.06, Trebinje, BiH Centar za građansku suradnju Stanko Buha, Nataša Kandić, Aleksandra Letić 10
22/2009 Lokalne Lokalne Konzultacije s organizacijama za zaštitu ljudskih prava, udruženjima žrtava i obiteljima žrtava stradalih i nestalih, organizacijama mladih, ženskim grupama, profesionalnim udrugama i lokalnim vlastima 1.07, Pula, Hrvatska Centar za građansku inicijativu Poreč Biserka Momčinović, Goran Božićević, Mirjana Galo, Eugen Jakovčić, Amir Kulaglić, Vesna Teršelič 13
45 23/2009 Lokalne Konsultacije sa udruženjima žrtava i veterana i članovima porodica žrtava 18.07, Zvornik, BiH Udruženje porodica zarobljenih i nestalih općine Zvornik, NVO Anima Mevludin Lupić, Vehid Šehić, Nataša Kandić, Branko Todorović 20
46 24/2009 Lokalne Konzultacije s organizacijama za zaštitu ljudskih prava, udrugama žrtava i obiteljima žrtava stradalih i nestalih, organizacijama mladih, ženskim grupama, profesionalnim udrugama i lokalnim vlastima grada Knina i Šibensko-kninske županije 04.08, Knin, Hrvatska Documenta, Žena, Drniš Vesna Teršelič, Eugen Jakovčić, Bogdan Ivanišević, Zoran Pusić 29
47 25/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavnicima civilnog društva 7.09, Kruševac, Srbija Udruženje 22. Maj Avni Melenica, Ylber Maxhuni, Nataša Kandić, Valdete Idrizi 41
48 26/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavnicima civilnog društva 7.09, Kruševac, Srbija Udruženje žena Peščanik Dragan Popović, Maja Stojanović 41
49 27/2009 Nacionalne Konsultacije sa mladima 19.09, Sarajevo, BiH Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH Alma Mašić, Mario Mažić, Marijana Toma, Aleksandra Letić 23
50 28/2009 Lokalne Konzultacije s organizacijama za zaštitu ljudskih prava, udrugama žrtava i obiteljima žrtava stradalih i nestalih, organizacijama mladih, ženskim grupama, profesionalnim udrugama i lokalnim vlastima grada Pakraca i Požeško-slavonske županije 22.09, Pakrac, Hrvatska Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Mirjana Bilopavlović, Vesna Teršelič, Dragan Popović, Eugen Jakovčić, Goran Božičević, Suzana Kunac 50
51 29/2009 Nacionalne Konsultacije sa intelektualcima 25.09, Novi Sad, Srbija Nezavisno društvo novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić, Dragan Popović, Bogdan Ivanišević 32
52 30/2009 Regionalne Konsultacije sa novinarima 26.09, Novi Sad, Srbija Nezavisno društvo novinara Vojvodine, BH Dani Nataša Kandić, Dinko Gruhonjić, Bogdan Ivanišević, Aleksandar Trifunović, Eugen Jakovčić 47
53 31/2009 Nacionalne Konsultacije sa mladim aktivistima nevladinih organizacija 30.09, Priština/Prishtinë, Kosovo Integra Dževad Bektašević, Bekim Blakaj, Nora Ahmetaj, Kushtrim Koliqi 38
54 32/2009 Lokalne Konzultacije s organizacijama za zaštitu ljudskih prava, udrugama žrtava i obiteljima žrtava stradalih i nestalih, organizacijama mladih, ženskim grupama, profesionalnim udrugama i lokalnim vlastima grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije 30.09, Vukovar, Hrvatska Documenta Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Nansen dijalog centar Osijek, Tabu Vukovar Vesna Teršelič, Nataša Kandić, Eugen Jakovčić, Amir Kulaglić, Ivan Novosel 60
55 33/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavnicima lokalne zajednice 3.10, Doboj, BiH Forum građana Tuzle Dragan Popović, Aleksandra Letić 14
56 34/2009 Nacionalne Konsultacije sa ženskim organizacijama, naučnicama, političarkama, umetnicama, novinarkama o Inicijativi za osnivanje REKOM 9.10, Beograd, Srbija Žene u crnom Nataša Kandić, Marijana Toma, Staša Zajović, Maja Pešić 50
57 35/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavnciima lokalne zajednice o Inicijativi za osnivanje REKOM 10.10, Cazin, BiH Udruženje Prijedorčanki Izvor Dragan Popović, Bogdan Ivanišević 23
58 36/2009 Nacionalne Konsultacije sa vjerskim liderima 16.10, Zagreb, Hrvatska Documenta Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Vesna Teršelič, Nataša Kandić, Mons. Kevin Dowling, Katarina Kruhonja, Ivan Novosel 40
59 37/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavncima lokalne zajednice 17.10, Osijek, Hrvatska Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Eugen Jakovčić, Vesna Teršelič, Ivan Novosel 30
60 38/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavnicima lokalne zajednice 17.10, Kikinda, Srbija Kikindski klub Centar za podršku ženama Dragan Popović, Dževad Bektašević 33