Meeting number Number in current year Consultation type Consultation title Date, place, country Organizer Key-note speakers Number of participants
61 39/2009 Nacionalne Konsultacije sa mladima 17.10, Banja Luka, BiH Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH Mario Mažić, Marijana Toma 39
62 40/2009 Nacionalne Konsultacije sa ženskim grupama 23.10, Podgorica, Crna Gora NVO Anima Centar za građansko obrazovanje Tijana Rolović, Mira Asović, Žanka Stojanović, Mejra Dautović, Staša Zajović, Nuna Zvizdić, Biljana Kašić, Ervina Dabižinović 27
63 41/2009 Lokalne Konzultacije sa braniteljima 28.10, Donja Stubica, Hrvatska Documenta Miramida Dragan Popović, Gordan Bosanac, Suzana Kunac, Goran Božićević, Eugen Jakovčić, Vesna Teršelič 14
64 42/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavnicima lokalne zajednice 29.10, Mitrovica/Mitrovicë, Kosovo Youth Step Amir Kulaglić, Ylber Maxhuni 41
65 43/2009 Nacionalne Konsultacije sa intelektualcima 07.11, Sarajevo, BiH BH Novinari Nataša Kandić, Dženana Karup Druško, Bogdan Ivanišević 19
66 44/2009 Nacionalne Konsultacije sa udruženjima žena 11.11, Tuzla, BiH Viva žene Aleksandra Letić, Vesna Teršelič 38
67 45/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavnicima lokalne zajednice 13.11, Šabac, Srbija Kancelarija za mlade grada Šapca Dragan Popović, Marijana Toma 16
68 46/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavnicima lokalne zajednice 14.11, Vlasenica, BiH Udruženje porodica civilnih žrtava rata Vlasenica '92 - '95. Aleksandra Letić, Amir Kulaglić, Dževad Bektašević 54
69 47/2009 Nacionalne Konsultacije sa nevladinim organizacijama 21.11, Sarajevo, BiH BH Novinari Aleksandra Letić, Nataša Kandić 39
70 48/2009 Tribina Tribina o Inicijativi za osnivanje REKOM-a 26.11, Split, Hrvatska Hrvatska akademska udruga Split - čovek nadasve, Documenta Suzana Kunac, Vesna Teršelič, Eugen Jakovčić 32
71 49/2009 Lokalne konsultacije sa lokalnom zajednicom 28.11, Zrenjanin, Srbija Centar za podršku ženama, Kikindski klub, Zrenjaninski edukativni centar Nataša Kandić, Maja Stojanović 27
72 50/2009 Nacionalne Konsultacije sa mladima 03.12, Selce, Hrvatska Mreža mladih Hrvatske Documenta Ivan Novosel, Emina Bužinkić, Eugen Jakovčić 43
73 51/2009 Lokalne Konsultacije sa lokalnom zajednicom 05.12, Brčko, BiH Forum građana Tuzle Aleksandra Letić, Branko Todorović 24
74 52/2009 Nacionalne Konsultacije sa logorašima 10.12, Sarajevo, BiH Savez logoraša BiH Nataša Kandić, Bogdan Ivanišević 36
75 53/2009 Nacionalne Konsultacije sa nevladinim organizacijama 17.12, Beograd, Srbija Fond za humanitarno pravo, Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju Nataša Kandić, Bogdan Ivanišević, Danko Runić 44
76 54/2009 Nacionalne Konsultacije sa intelektualcima 17.12, Podgorica, Crna Gora Centar za građansko obrazovanje Dragan M. Popović, Vesna Teršelič, Daliborka Uljarević 38
77 55/2009 Nacionalne Konsultacije sa nevladinim organizacijama 19.12, Priština/Prishtinë, Kosovo FHP Kosovo Nataša Kandić, Nora Ahmetaj 35
78 56/2009 Lokalne Konsultacije sa lokalnom zajednicom 21.12, Novi Pazar, Srbija Sandžački odbor za ljudska prava Sandra Orlović, Dragan Popović 76
79 57/2009 Lokalne Konsultacije sa lokalnom zajednicom 22.12, Zaječar, Srbija Zaječarska inicijativa Maja Stojanović, Milanka Šaponja Hadžić 30
80 1/2010 Lokalne Konsultacije sa lokalnom zajednicom 16.01, Kanjiža, Srbija Centar za podršku ženama, Kikindski klub Marija Srdić, Dragan Popović, Ivan Novosel 36
81 2/2010 Lokalne Konsultacije sa porodicama žrtava, udruženjima porodica nestalih, veteranima rata, ratnim invalidima, udruženjima porodica palih boraca 28.01, Peć/Pejë, Kosovo Syri i Vizionit Nora Ahmetaj, Bekim Blakaj 37
82 3/2010 Lokalne Konsultacije sa lokalnom zajednicom 29.01, Višegrad, BiH Luna Rudo, BH Novinari Dragan M. Popović, Sonja Radošević, Dženana Karup Druško 42
83 4/2010 Regionalne Konzultacije sa logorašima 19.02, Dubrovnik, Hrvatska Documenta Vesna Teršelič, Nataša Kandić 60
84 5/2010 Lokalne Konsultacije sa civilnim društvom 24.02, Prizren, Kosovo Fisniket Besarta Vasija, Nora Ahmetaj 48
85 6/2010 Nacionalne Konzultacije sa pravosuđem 26.02, Zagreb, Hrvatska Documenta, Centar za mirovne studije Vesna Teršelič, Tea Gorjanc Prelević 48
86 7/2010 Lokalne Konzultacije s mladima i organizacijama mladih 27.02, Daruvar, Hrvatska Documenta, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Eugen Jakovčić, Marko Veličković, Ivan Novosel 44
87 8/2010 Lokalne Konsultacije sa lokalnom zajednicom 06.03, Zenica, BiH BH Novinari, Savez udruženja logoraša Zeničko - dobojskog kantona Nataša Kandić, Dženana Karup, Druško Amir Kulaglić 35
88 9/2010 Šesti regionalni forum za tranzicionu pravdu O Inicijativi za osnivanje REKOM-a 20-21.03, Novi Sad, Srbija Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Fond za humanitarno pravo Dinko Gruhonjić, Ana Tomanova Makanova, Vincent Degert, Želimir Žilnik, Felix Reategui, Cristian Correa 207
89 10/2010 Regionalne Konsultacije sa umetnicima 07.04, Sarajevo, BiH Internacionalni teatarski festival MESS, BH Novinari, Fond za humanitarno pravo Nataša Kandić, Dino Mustafić, Svetlana Slapšak, Jasmina Husanović, Branimir Stojanović 24
90 11/2010 Lokalne Konsultacije sa lokalnom zajednicom 17.04, Banja Luka, BiH Centar za međunarodne odnose Tanja Topić, Eugen Jakovčić, Nataša Kandić, Dženana Karup Druško 27