Meeting number Number in current year Consultation type Consultation title Date, place, country Organizer Key-note speakers Number of participants
121 42/2010 Nacionalne Konsultacije sa prosvetnom zajednicom 27.11, Beograd, Srbija Fond za humanitarno pravo Nataša Kandić, Maja Mićić, Živica Tucić 16
122 43/2010 Lokalne Konsultacije sa lokalnom zajednicom 27.11, Bratunac, BiH CIPP Milena Savić, Nedeljko Mlađenović Mustafa Golić, Miodrag Lončarević Amir Kulaglić 35
123 44/2010 Regionalne Konsultacije sa pravničkom zajednicom 04.12, Beograd, Srbija Fond za humanitarno pravo Sandra Orlović, Ibro Bulić, Rona Nishliu 46
124 45/2010 Lokalne Konsultacije sa ženama žrtvama rata 04.12, Orahovac/Rahovec, Kosovo Center for Research, Documentation and Development Nora Ahmetaj, Shukrije Gashi, Dragana Milutinović 32
125 46/2010 Lokalne Konsultacije sa predstavnicima Udruženja/udruga logoraša i porodicama žrtava 11.12, Međugorje, BiH CIPP Mirko Zelenika, Ivo Jerkić 20
126 47/2010 Nacionlne Konsultacije sa mladima 15.12, Podgorica, Crna Gora Centar za građansko obrazovanje Mirela Rebronja, Darko Ivanović, Daliborka Uljarević 33
127 48/2010 Regionalne Konsultacije sa žrtvama i članovima porodica žrtava 17.12, Priština/Prishtinë, Kosovo FHP Kosovo Bekim Blakaj, Lush Krasniqi, Snežana Zdravković Munira Subašić, Nataša Kandić 67
128 49/2010 Regionalne Konsultacije sa studentima 17.12, Zagreb, Hrvatska Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj Vesna Teršelič, Marijana Toma, Ivan Novosel, Mario Mažić 47
129 50/2010 Regionalne Konsultacije sa veteranima 18.12, Skoplje, Makedonija Mirovna akcija Nataša Kandić, Radojica Bunčić, Željan Mrak, Anđelko Kvesić 50
130 51/2011 Regionalne Konsultacije sa pravnicima 22-23.01, Beograd, Srbija Fond za humanitarno pravo 25
131 52/2011 Regionalne Konsultacije sa predstavnicima nevećinskih zajednica 29.01, Skoplje, Makedonija Mirovna akcija Gordana Duvnjak, Ratko Gajica, Shaip Kamberi 47
132 53/2011 Nacionalne Konsultacije sa nevladinim organizacijama Sarajevo, 29.01, BiH BH Novinari Borka Rudić, Amir Kulaglić, Goran Bubalo, Ivan Novosel, Milena Savić 25
133 54/2011 Nacionalne Konsultacije sa predstavnicima Kosovske strateško-akcione mreže 21.02, Gračanica/Graçanicë, Kosovo Centar za istraživanje, dokumentovanje i publikovanje Nora Ahmetaj, Snežana Zdravković Marinko Đurić, Sonja Radošević, Bekim blakaj 18
134 55/2011 Nacionalne Konsultacije sa civinim društvom Ljubljana, 22.03, Slovenija Mirovni inštitut Marijana Toma, Eugen Jakovčić, Vlasta Jalušič, Neža Kogovšek Salomon 27