У Резолуцији усвојеној 19. јануара 2011. на седници у Стразбуру власти Србије позивају се да окончају сарадњу са Хашким трибуналом, започну дијалог са Косовом и доврше започете реформе како би Србија напредовала ка чланству у ЕУ.

“34. У том смислу изражава подршку Иницијативи РЕКОМ – Регионална комисија за утврђивање чињеница о ратним злоцинима и другим тешким кршењима људских права у бившој Југославији – са циљем настављања процеса подизања свести и помирења широм Западног Балкана и позива власти Србије и других земаља укључених у то питање да пруже подршку овој иницијативи.”