REKOM je Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji nekadašnje SFRJ od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine, za čije se osnivanje zalaže Inicijativa REKOM.

Proces REKOM započet je debatom o instrumentima za otkrivanje i kazivanje činjenica o prošlosti u maju 2006. godine, na Prvom regionalnom forumu za tranzicionu pravdu, koji su organizovali Fond za humanitarno pravo (Srbija), Istraživačko-dokumentacioni centar (BiH) i Documenta (Hrvatska). Učesnici, predstavnici nevladinih organizacija i udruženja porodica nestalih i žrtava iz postjugoslavenskih zemalja, zauzeli su se za regionalni pristup u utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima, s obrazloženjem da se rat odvijao na području više država i da žrtve i počinioci, u većini slučajeva, ne žive u istoj državi.

Koalicija za osnivanje REKOM osnovana je na Četvrtom regionalnom forumu za tranzicionu pravdu 28.10.2008. godine u Prištini. Tokom naredne tri godine, Koalicija je podstakla najobimniju društvenu debatu ikada organizovanu na ovim prostorima: konsultativni proces o mandatu REKOM obuhvatio je 6.700 predstavnika/ca civilnog društva, uključujući organizacije za ljudska prava, žrtve, porodice žrtava i nestalih, izbjeglice, veterane/branitelje, logoraše, pravnike/ce, umjetnike/ce, pisce i spisateljice, novinare/ke i druge ugledne pojedince/ke. U formi okruglih stolova učesnici/ce su iznosili/le svoje prijedloge i stavove o mandatu tog regionalnog, međudržavnog tijela za otkrivanje i javno iznošenje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava, o žrtvama i počiniocima. Održano je 128 lokalnih i regionalnih skupova i osam međunarodnih foruma za tranzicionu pravdu. Iznijeti stavovi pretočeni su u Prijedlog Statuta REKOM-a, koji je potom analizirala ekspertska grupa, formirana od izaslanika/ca predsjednika zemalja i predsjedništva BiH. Ekspertska grupa je nakon godinu dana rada, 28.10.2014. dostavila Koaliciji Izmjene Prijedloga Statuta, koji je potom i usvojen na Skupštini Koalicije, 14. novembra 2014. godine.

Prema Prijedlogu Statuta, REKOM je međudržavna komisija koju osnivaju države nastale na teritoriji bivše SFRJ. To vansudsko tijelo će istražiti navode o svim ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava u vezi sa ratom; poimenično će popisati sve ratne žrtve, kao i žrtve krivičnih djela u vezi s ratom; prikupit će podatke o logorima i drugim mjestima prisilnog zatvaranja. Regionalna komisija će biti nezavisna od svojih osnivača. Finansirat će se iz donacija.

Inicijativa REKOM poziva postjugoslavenske države da zajednički osnuju ovu komisiju i utvrde činjenice važne za historiju i za budućnost čitavog prostora bivše Jugoslavije, koje će podjednako biti prihvatljive za sve nekada sukobljene strane. Inicijativu za osnivanje REKOM do kraja 2014. godine potpisom je podržalo više od 580.000 ljudi iz cijele bivše Jugoslavije.