Vijesti

Koalicija za REKOM podržala Izmene Statuta

REKOM-znak-mali

Koalicija za REKOM je na VII Skupštini, održanoj 14. novembra 2014. godine u Beogradu, podržala Izmene Statuta REKOM koje su sačinili izaslanici predsednika Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Kosova, bošnjačkog i hrvatskog člana Predsedništva BiH[1], a u vezi sa zadatkom da ispitaju ustavne i pravne mogućnosti za osnivanje REKOM, u svakoj zemlji pojedinačno. Koalicija je pažljivo pregledala izmene i ocenila da je „suština predloga Statuta očuvana, da ukidanje represivnih ovlašćenja Komisije otklanja sumnje da REKOM preuzima nadležnost sudskih organa, i da je procedura kandidovanja i izbora selekcionih odbora i članova Komisije značajno pojednostavljena“. Koalicija za REKOM je pozdravila izmene u finansiranju Komisije, kojima je predviđeno da se REKOM finansira domaćim i stranim donacijama, te sredstvima međunarodnih organizacija, a ne iz doprinosa država, kako je predlagala Koalicija. Koalicija posebno pozdravlja stav izaslanika da među ciljevima Komisije bude i „unapređenje obrazovnih programa u skladu sa činjenicama koje ustanovi Komisija.“ Koalicija ističe da je među izaslanicima i predsednicima/članovima Predsedništva postignuta potpuna saglasnost o tome da Komisija treba da utvrdi činjenice o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava, izvršenim u periodu od 1. januara 1991. do kraja decembra 2001. godine. O „istraživanju političkih i društvenih okolnosti koje su odlučujuće doprinele izbijanju ratova, kao i činjenju ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava“ ima mišljenja da je ključno da REKOM istraži uzroke rata ali i mišljenja da je to moguće započeti nakon utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima, što je u potpunom skladu sa predlozima Koalicije za REKOM.

Koalicija očekuje od predsednika/članova Predsedništa BiH da najkasnije krajem januara 2015. godine informišu javnost i nacionalne parlamente o svojim odlukama da zajednički podrže osnivanje REKOM-a. Time bi, post-jugoslovenske zemlje, prvi put u istoriji post-konfliktnih društava, samostalno, bez uslovljavanja i pritiska međunarodne zajednice, započele sa izgradnjom regionalnog mehanizma za suočavanje s prošlošću koji ima potencijal da otkloni nedostatke krivične pravde, informacijsku blokadu otkrivanja preostalih masovnih grobnica, i da osigura poštovanje činjenica i ličnih iskustava.

[1] Predsednik Makedonije Gjorge Ivanov je obavestio Koaliciju za REKOM da podržati odluku o osnivanju REKOM-a ako među predsednicima/Predsedništvu BiH postoji konsenzus.