21.01.2015.

Зошто РЕКОМ

Прва медиумска кампања со која Иницијативата РЕКОМ беше претставена пред пошироката јавност во регионот. Промотивните активности започнаа на 1 јуни 2010 година, и...
Read more

10.12.2014.

РЕКОМ за иднината

Оваа кампања беше фокусирана на потсетување на претседателите или членовите на претседателствата во регионот на фактот дека основањето на РЕКОМ зависи од...
Read more

10.12.2014.

Кампања за собирање потписи

Кампањата за собирање потписи на поддршка за основање на регионална комисија, РЕКОМ– Дај потпис! започна на 26 априли траеше до 30јуни 2011 година, и тоа со...
Read more

РЕКОМ за иднината на младите

Компанијата McCann Erickson Група од Црна Гора заедно со Центарот за граѓанско образование од Подгорица го направи видеото РЕКОМ за иднината како поддршка на...
Read more

Го поддржувам РЕКОМ

  РЕКОМ е кратенка за називот на Регионалната...Прочитај повеќе