Vijesti

Ana Kesić

23.03.2018

Izvod iz video zapisa svedočenja Ane Kesić
Predmet: Martić (IT-95-11) “Republika Srpska Krajina”
Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Alex Whiting
Sudija: Bakone Justice Moloto, predsedavajući
Datum svedočenja: 21.03.2006.

U oktobru 1991. svedokinja se našla među više od 50 meštana Dubice koje su pripadnici Martićeve milicije i drugih srpskih snaga zatočili u seoskom vatrogasnom domu. Posle izvesnog vremena jedan stražar je prozvao “Kesiće” da se jave. Pošto su se svedokinja i njena rođaka Katarina odazvale, stražar ih je poslao da idu kući. Na izlasku, videle su da u vatrogasni dom stiže još jedan autobus pun ljudi. Kada su vratile kući, saznale su da su njihove komšije Srbi obavestili srpske vojnike da su njih dve rođake Zdravka Vujića, oficira JNA. Pošto su “pomislili da je on Srbin”, njih dve su oslobođene, kao i još osam civila za koje se “verovalo da su Srbi ili imaju veze sa Srbima”.