Vijesti

Fatima Zaimović

04.04.2018

Izvod iz video zapisa svedočenja Fatime Zaimović
Predmet: Karadžić (IT-95-5/18)
Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)


Tužilac: Ann Sutherland
Sudija: O-Gon Kwon, predsedavajući
Datum svedočenja: 05.05.2010.

Bivša glavna sestra na Odjeljenju dječije hirurgije bolnice “Koševo” koja je opisala užasne efekte artiljerijskog i snajperskog napada vojske bosanskih Srba na decu Sarajeva.

Produkcija: Koalicija za REKOM, oktobar 2017.