Vijesti

Jusuf Arifagić

03.04.2018

Izvod  iz video zapisa svedočenja Jusufa Arifagića
Predmet: Stakić „Prijedor“ (IT-97-24)
Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Kapila Waidyratne

Sudija: Wolfgang Schomburg, predsedavajući

Datum svedočenja: 28. i 29.08.2002.

Svedok Jusuf Arifagić je bio u sva tri logora u prijedorskom regionu – Omarskoj, Trnopolju i Keratermu. Ono što je neizbrisivo iz njegovog sećanja i života je masakr u sobi broj 3 logora Keraterm, u noći između 24. i 25. jula 1992. kada je čuo buku vozila, komešanje, žamor, viku, dogovore.

Produkcija, Koalicija za REKOM, juni 2017.