Meeting number Number in current year Consultation type Consultation title Date, place, country Organizer Key-note speakers Number of participants
1 1/2006 Prvi regionalni forum za tranzicionu pravdu Inicijative i perspektive na Zapadnom Balkanu 5-6.05, Sarajevo, BiH Istraživačko-dokumentacioni centar, Fond za humanitarno pravo, Documenta Mirsad Tokača, Ivo Miro Jović, Werner Almhofer 127
2 2/2006 Regionalne Konsultacije sa umetnicima o nasleđu prošlosti 16.12, Beograd, Srbija Fond za humanitarno pravo Haris Pašović, Nenad Prokić, Nataša Kandić 24
3 1/2007 Drugi regionalni forum za tranzicijsku pravdu Utvrđivanje istine o ratnim zločinima i sukobima 8-9.02, Zagreb. Hrvatska Documenta, Fond za humanitarno pravo, Istraživačko-dokumentacioni centar Vesna Teršelič, Jadranka Kosor, Stjepan Mesić 226
4 2/2007 Nacionalne Konsultacije sa mladima o suočavanju sa prošlošću 27.06, Sarajevo, BiH Istraživačko-dokumentacioni centar Mirsad Tokača, Marijana Toma, Dejana Grbić 9
5 3/2007 Nacionalne Konsultacije sa mladima o suočavanju sa prošlošću 8.07, Beograd, Srbija Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo Nataša Kandić, Andrej Nosov 25
6 4/2007 Nacionalne Konzultacije sa mladima o suočavanju sa prošlošću 20.07, Zagreb, Hrvatska Documenta Vesna Teršelič, Emina Bužinkić, Marijana Toma, Srđan Antić, Helena Bučko 18
7 5/2007 Regionalne konsultacije sa novinarima: Instrumenti za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji 29.09, Sarajevo, BiH Fond za humanitarno pravo, Istraživačko-dokumentacioni centar Documenta, BH Novinari, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Međunarodni centar za obrazovanje novinara Nerma Jelačić, Rade Radovanović, Nataša Kandić, Mirsad Tokača, Vesna Teršelič 33
8 6/2007 Nacionalne Konzultacije sa mladima o mehanizmima suočavanja sa prošlošću 6.10, Osijek, Hrvatska Documenta Vesna Teršelič
9 7/2007 Regionalne Konsultacije sa organizacijama mladih o instrumentima i inicijativama za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji 21.10, Beograd, Srbija Fond za humanitarno pravo, Istraživačko-dokumentacioni centar Documenta, Mreža mladih Hrvatske, Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji Nataša Kandić, Vesna Teršelič 37
10 8/2007 Regionalne Konsultacije sa organizacijama za ljudska prava o instrumentima za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima 29.10, Beograd, Srbija Fond za humanitarno pravo, Istraživačko-dokumentacioni centar, Documenta Nataša Kandić, Mirsad Tokača, Vesna Teršelič 36
11 1/2008 Treći regionalni forum za tranzicionu pravdu Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji 11-12.02, Beograd, Srbija Fond za humanitarno pravo, Istraživačko-dokumentacioni centar, Documenta Nataša Kandić, Oliver Dulić, Jelko Kacin 249
12 2/2008 Regionalne Konsultacije sa udruženjima žrtava, žrtvama i veteranima o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima 9.05, Podgorica, Crna Gora Fond za humanitarno pravo, Documenta Istraživačko-dokumentacioni centar, Udruženje građana Bukovice i Pljevlja, Udruženje Crveni božur Nataša Kandić, Vesna Teršelič, Mirsad Tokača, Jakub Durgut, Ljubiša Filipović 35
13 3/2008 Nacionalne Konsultacije sa organizacijama i aktivistima civilnog društva o inicijativi REKOM 26.06, Mitrovica/Mitrovicë, Kosovo Fond za humanitarno pravo, Documenta, Istraživačko-dokumentacioni centar Nataša Kandić, Vesna Teršelič, Valdete Idrizi 40
14 4/2008 Nacionalne Konsultacije sa udruženjima žrtava i žrtvama o inicijativi REKOM 15.07, Beograd, Srbija Fond za humanitarno pravo Nataša Kandić, Lidija Škaro 19
15 5/2008 Nacionalne Konzultacije sa organizacijama civilnog društva o inicijativi REKOM 16.07, Zagreb, Hrvatska Documenta Vesna Teršelič, Eugen Jakovčić 30
16 6/2008 Nacionalne Konsultacije sa mladima o inicijativi REKOM 26.06, Mitrovica/Mitrovicë, Kosovo Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji Andrej Nosov 17
17 7/2008 Nacionalne Konsultacije sa udruženjima žrtava na Kosovu o inicijativi REKOM 4.10, Priština/Prishtinë, Kosovo Fond za humanitarno pravo, Community Building Mitrovica Bekim Blakaj, Nataša Kandić, Valdete Idrizi, Vesna Teršelič 30
18 8/2008 Nacionalne Konsultacije sa organizacijama za ljudska prava o inicijativi REKOM 10.10, Fruška Gora, Srbija Impunity Watch, Fond za humanitarno pravo Nataša Kandić, Marijana Toma, Ljiljana Hellman 19
19 9/2008 Nacionalne Konsultacije sa novinarima o inicijativi REKOM 11.10, Fruška Gora, Srbija Impunity Watch, Nezavisno društvo novinara Vojvodine Nataša Kandić, Dinko Gruhonjić, Marijana Toma, Ljiljana Hellman 24
20 10/2008 Nacionalne Konzultacije s udrugama obitelji i nestalih i branitelja o inicijativi REKOM 24.10, Vukovar, Hrvatska Documenta, Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Udruga Vukovarske majke Mirko Kovačić, Nataša Kandić, Vesna Teršelič, Katarina Kruhonja 35
21 11/2008 Nacionalne Konsultacije sa civilnim društvom o inicijativi REKOM 25.10, Podgorica, Crna Gora Akcija za ljudska prava Nataša Kandić, Tea Gorjanc Prelević 33
22 12/2008 Četvrti regionalni forum za tranzicionu pravdu Inicijativa REKOM 28-29.10, Priština/Prishtinë, Kosovo Udruženje Shpresimi, Fond za humanitarno pravo, Documenta Istraživačko-dokumentacioni centar, Community Building Mitrovica Fatmir Sejdiu, Nekibe Kelmendi, Werner Almhofer, Roy Reeve, Valdete Idrizi 325
23 1/2009 Regionalne Konzultacije sa znanstvenicima o inicijativi REKOM 10.01, Zagreb, Hrvatska Documenta Nataša Kandić, Vesna Teršelič 32
24 2/2009 Nacionalne Konsultacije sa predstavnicima civilnog društva i medija u Vojvodini o inicijativi REKOM 28.03, Pančevo, Srbija Građanska akcija Pančevo Andrej Nosov, Abdullah Ferizi, Dinko Gruhonjić, Marijana Toma 25
25 3/2009 Lokalne Konsultacije sa udruženjima žrtava, povratnika i nevladinih organizacija o inicijativi REKOM 11.04, Bijeljina, BiH Udruženje Povratak i održiv opstanak Nataša Kandić, Salem Čorbo, Vehid Šehić, Bogdan Ivanišević 26
26 4/2009 Nacionalne Konsultacije sa studentima o inicijativi REKOM 15.04, Priština/Prishtinë, Kosovo Integra Ivan Novosel, Bekim Blakaj, Shukrije Gashi, Kushtrim Koliqi 40
27 5/2009 Nacionalne Konsultacije sa mladima o inicijativi REKOM 16.04, Beograd, Srbija Fraktal Filip Pavlović, Andrej Nosov, Shukrije Gashi 28
28 6/2009 Nacionalne Konsultacije sa udruženjima žrtava i porodica žrtava o inicijativi REKOM 25.04, Beograd, Srbija Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Nataša Kandić, Maja Stojanović, Milosav Stojković 28
29 7/2009 Lokalne Konsultacije sa civilnim društvom o inicijativi REKOM 25.04, Niš, Srbija Odbor za građansku inicijativu Vehid Šehić, Andrej Nosov, Danijela Gavrilović 30
30 8/2009 Lokalne Konsultacije sa predstavnicima civilnog društva i udruženjima žrtava o inicijativi REKOM 26.04, Srebrenica, BiH Forum građana Tuzle Bogdan Ivanišević, Amir Kulaglić, Branko Todorović, Vehid Šehić, Vesna Teršelič 32