Pismo podpore intelektualcev držav nekdanje Jugoslavije

Mi, ki nam je vojna v Jugoslaviji z vsemi posledicami predmet profesionalnega preiskovanja in...Read more

Vprašanja & Odgovori

Pripravil/Igor Mekina/avgust...Read more

Spremenjen in dopolnjen Statut Koalicije za REKOM

Spremenjen in dopolnjen Statut Koalicije za REKOM je bil na Skupščini Koalicije za REKOM v...Read more

Pisma uradnim predstavnikom Slovenije

Ljubljana, 27. april 2011Zadeva: Predlog za ustanovitev...Read more

Predlog Statuta REKOM

Na Četrti skupščini Koalicije za REKOM, v Beogradu 26. marca 2011, so delegati sprejeli Osnutek...Read more

Osnutek Statuta REKOM

Nacrt Statuta REKOM usvojen je na sastanku Koordinacijskog veća Koalicije za REKOM 05. marta 2011....Read more

Statut Koalicije za REKOM

Statut Koalicije za REKOM je bil sprejet 15. oktobra 2010 v Zagrebu na Skupščini članov...Read more