2010.

Pododbor za človekove pravice Evropskega parlamenta je na zasedanju 30.09.2010 izrazil polno podporo Iniciativi za ustanovitev REKOM-a. Direktor delegacije za odnose z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro in Kosovom Eduard Kukan je pozval Evropski parlament in Evropsko komisijo, da dolgoročno podpreta “edinstveno iniciativo”. Ob tej priložnosti je direktor za Zahodni Balkan v Generalnem direktoratu za širitev v Evropski komisiji Pierre Mirel dejal: “REKOM je nujna dopolnitev sodnih procesov in za njo moramo dobiti polno podporo vlad in parlamentov”. Ob tem je predsednica Podkomiteja gospa Heidi Hautula ocenila, „da je to prvič, da neka tako pomembna iniciativa prihaja do nas od spodaj”.

2011.

Evropski Parlament je v Resoluciji o procesu evropskih integracij Srbije, sprejeti 19.01.2011, podprl Iniciativo REKOM kot “proces vzpostavljanja zavesti in sprave na Zahodnem Balkanu” in pozval oblasti Srbije i drugih držav, da podprejo to Iniciativo.

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je 26. januarja 2011 sprejela Resolucijo Reconciliation and political dialogue between the countries of the former Yugoslavia 1786 (2011), v kateri je posebej izpostavljena podpora Iniciativi za REKOM, ker poziva k javnemu priznanju in spoštovanju vseh žrtev.

Evropska komisija je oktobra 2011 v Poročilu o napredku Srbije v evropskih integracijah (EC analytical Rapport 2011) ocenila, da imajo „Iniciative nevladnih organizacij in civilne družbe kot je REKOM pomembno vlogo pri krepitvi sprave med državljani v regiji“.

Pisarna Glavnega sekretarja ZN za človekove pravice je 15. novembra 2011 na sestanku s predstavniki Koalicije za REKOM izrazila nedvoumno podporo Visokega komisarja za človekove pravice Iniciativi za ustanovitev REKOM-a.

Odločno podporo Iniciativi za ustanovitev REKOM-a je izrazil Regionalni biro UNDP-ja za Evropo in Skupnost neodvisnih držav na sestanku z delegacijo Koalicije za REKOM 16. novembra 2011. Izpostavil je pripravljenost UNDP-ja, da svojo prisotnosti v post-jugoslovanskih državah izkoristi za zagovarjanje ustanovitve REKOM-a.

Ob predstavitvi poročila „Povojna pravičnost in trajni mir v bivši Jugoslaviji“ 19. marca 2012 v Sarajevu je Komisar za človekove pravice Sveta Evrope Thomas Hammarberg ponovno podprl ustanovitev REKOM-a. Pozval je politične elite, da čim prej začnejo resno razpravo o REKOM-u. Poudaril je pomembnost obstoja skupne naracije in konsenza o ključnih dejstvih in pohvalil osredotočenost Iniciative REKOM prav na proces ugotavljanja dejstev. Po Hammarbergovih besedah tak konsenz ne izključuje spoštovanja in razumevanja različnih verzij resnice, ki jih ima vsaka etnična skupnost posebej, saj je tudi to eden od vidikov sprave, a skupno stališče o ključnih dejstvih v zvezi z vojnimi dogajanji v devetdesetih mora obstajati.

2012.

Evropski parlament je 29. marca 2012 sprejel Resolucijo o napredku Srbije (2011/2886 RSP), dokument ki ga je pripravil slovenski odposlanec Jelko Kacin. V 39. točki Resolucije Evropski parlament “izraža podporo Iniciativi REKOM s ciljem, da še naprej spodbuja in usmerja proces sprave na celotnem Zahodnem Balkanu”.

Glavni tožilec MKSJ Serge Brammertz je ob obisku v Republiki Hrvaški 1. aprila 2012 pohvalil regionalno iniciativo za ugotavljanje in izrekanje resnice: „Iniciative kot je REKOM so pomembne zato, ker jih sprožajo nevladne organizacije na ravni držav in pripadniki civilne družbe, in lahko dopolnjujejo delo Haaškega sodišča in lokalnih sodišč.”

2013.

Evropska komisija je v poročilu o napredku Srbije za leto 2013 navedla, da še naprej podpira Proces REKOM. V dokumentu Strategija širitve in ključni izzivi 2013 -2014, ki je bil objavljen 16. oktobra 2013, je EK pozdravila prvi sestanek odposlancev predsednikov držav za REKOM.

Sporočila in novice o mednarodni podpori

The OSCE Missions: Transitional Justice Reconciliation Key for Restoring Confidence in South Eastern Europe

Delegacije EP in Odbora za evropske integracije Republike Srbije pozivajo predsednike držav v regiji, da začnejo s procesom ustanovitve REKOM

Impunity Watch zahteva od parlamentov v regiji, da začnejo postopek sprejemanja Statuta REKOM

Impunity Watch: Nekdanja Jugoslavija: Čas je za resnico