(na voljo samo v BHSC/angleškem jeziku)

  • Komisije za resnico – dejstva in miti, predavanje Marka Freemana, direktorja urada Me­dna­rodnega centra za tranzicijsko pravičnost v Bruslju, na Dru­gem re­gi­o­nal­nem fo­ru­mu o tranzi­cijski pravičnosti v Zagre­bu 8. in 9. 2. 2007.
  • Neuradne iniciative za ugotavljanje i pričevanje resnice, delo Louisa Bickforda o iniciativah nevladnih organizacij, ki so, kot tudi ko­misije za resnico, zasno­vane na ideji, da je odkrivanje in pričevanje resnice o množičnih zločinih, zagrešenih v preteklosti, ključno za izgradnjo stabilne in demo­kratske bodočnosti v postkonfliktnih družbah
  • Predavanja Eduarda Gonzalesa, namestnika direktorja urada Me­dna­rodnega centra za tranzicijsko pravičnost za ZDA, na treningu o komisijah za resnico za člane/članice Koalicije za REKOM v marcu 2009 v Beogradu in v juniju 2009 v Skopju (prvi in drugi del)
  • Komparativna študija o učinkih komisij za resnico, delo Bogdana Ivaniševića o dosežkih dvanajst najbolj znanih komisij za resnico na področjih ugotavljanja resnice, reparacij, kazenskega pregona, iskanja pogrešanih oseb in institucionalnih reform