Xhafer Veliu in njegov trinajstletni sin Shuqeri sta bila zaprta v džamiji v vasi Ćirez/Qirez. V tistem času je bilo tam skupaj z njima zaprtih 35 otrok, starih med 12 in 13 let.  Ostanki Xhaferjevega sina so bili odkriti v masovni grobnici pri Šavarinu/Shavarini na Kosovu, on pa je slučajno preživel ustrelitev. Pričal je na Četrtem regionalnem forumu za tranzicijsko pravičnost 28-29. 10. 2008 v Prištini/Prishtinë, Kosovo.

 

Svedočenje Xhafer Veliu (transkript je na voljo samo v srbščini)