Aktuale

Operacioni Stuhia i Kroacisë: Krimet e pandëshkuara edhe pas 22 vitesh

04.08.2017. | Aktuale


Kërkimi tragjik për viktimat e Operacionit Stuhia të Kroacisë

03.08.2017. | Aktuale


Udhëtimi i dëshpëruar drejt lirisë i të mbijetuarve të Srebrenicës

05.07.2017. | Aktuale


Veçanërisht për KOMRA

29.11.2016.

Veçanërisht për KOMRA

Pajtimi dhe bashkëpunimi rajonal nga këndi i politikanëve

Analizë e deklaratave të liderëve të vendeve post-jugosllave Janar- Gusht, 2016.   Bojan Munjin, kritik i teatrit dhe gazetar   Hyrje   Kur është fjala për pajtimin dhe bashkëpunimin rajonal në frymën e tejkalimit të pasojave të luftërave dhe të traumave...

03.11.2016.

Veçanërisht për KOMRA

Can a common language contribute to reconciliation?

By: Ranko Bugarski From among the many functions performed by language in the life of human societies, two complementary ones may be singled out on the present occasion: the integrating and the demarcating. The former unifies a language community from within, turning a collection of individuals...

21.09.2016.

Veçanërisht për KOMRA

A quarter of a century since the proclamation of Slovenia's independence and war: unreflective memory, forgotten responsibility

Writes: Svetlana Slapšak   The most prominent issue regarding the responsibility of the Slovenian state in the Yugoslav war is still the unresolved status of the “erased” - some 26,000 of them They do not receive just compensation, their appeals are not processed in time, and while some...

11.08.2016.

Veçanërisht për KOMRA

What is Political Reconciliation? Reflections on Reconciliation after the Karadzic Trial

By Colleen Murphy   In March 2016, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) found Bosnian Serb wartime political leader Radovan Karadzic guilty on 10 of 11 charges, including genocide, crimes against humanity and violations of the laws or customs of war.  He was...

Bojan Munjin

Pajtimi dhe bashkëpunimi rajonal nga këndi i politikanëve

29.11.2016. | Veçanërisht për KOMRA

Analizë e deklaratave të liderëve të vendeve post-jugosllave Janar- Gusht, 2016.   Bojan Munjin, kritik i teatrit dhe gazetar   Hyrje   Kur është fjala për pajtimin dhe bashkëpunimin rajonal në frymën e tejkalimit të pasojave të luftërave dhe të traumave...

Ranko Bugarski

Can a common language contribute to reconciliation?

03.11.2016. | Veçanërisht për KOMRA

By: Ranko Bugarski From among the many functions performed by language in the life of human societies, two complementary ones may be singled out on the present occasion: the integrating and the demarcating. The former unifies a language community from within, turning a collection of individuals...

Svetlana Slapsak

A quarter of a century since the proclamation of Slovenia's independence and war: unreflective memory, forgotten responsibility

21.09.2016. | Veçanërisht për KOMRA

Writes: Svetlana Slapšak   The most prominent issue regarding the responsibility of the Slovenian state in the Yugoslav war is still the unresolved status of the “erased” - some 26,000 of them They do not receive just compensation, their appeals are not processed in time, and while some...

Colleen Murphy

What is Political Reconciliation? Reflections on Reconciliation after the Karadzic Trial

11.08.2016. | Veçanërisht për KOMRA

By Colleen Murphy   In March 2016, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) found Bosnian Serb wartime political leader Radovan Karadzic guilty on 10 of 11 charges, including genocide, crimes against humanity and violations of the laws or customs of war.  He was...