Ndryshime Statuti KOMRA

    Ndryshime Statuti...
Read more

Bllokada e drejtësisë tranzicionale në vendet post-jugosllave

    REKOM Memo   Bllokada e drejtësisë tranzicionale në vendet...Lexo më shumë

Diskutimi rreth draft statutit të KOMRA-së, maj 2010 – janar 2011.

Paralelisht me punën e grupit punues për hartimin e Draft statutit, u organizuan konsultimet...Lexo më shumë

Letrën e përkrahje – KOMRA

Ne, për të cilët lufta në Jugosllavi është mjet i përditshëm i hulumtimit profesional dhe...Lexo më shumë

Analiza e kritikës publike dhe përkrahja e Nismës për KOMRA

Igor Mekina, në tekstin Analiza e kritikës publike dhe përkrahja e Nismës për KOMRA, shqyrton...Lexo më shumë

Pyetje & Përgjigje

Pyetjet më të shpeshta të parashtruara mbi KOMRA-n të cilat janë përmbledhur dhe në mënyrë...Lexo më shumë

I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA

I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA të mbajtur në Sarajevë më 26...Lexo më shumë