Fushata rajonal për të mbledhur nënshkrime për themelimin e KOMRA-s në kuadër të Procesit të Berlinit

Koalicioni për KOMRA-n angazhohet që shefat e shteteve trashëgimtare të ish RSFJ-së, në Samit, në kuadër të procesit të Berlinit, të nënshkruajnë marrëveshjen mbi themelimin e Komisionit Rajonal për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të rënda të të...
Read more