Forumi i X-të për Drejtësi Tranzicionale në shtetet e ish Jugosllavisë

          Të arriturat dhe prioritetet   Forumi X iu kushtua të arriturave në drejtësinë tranzicionale, promovimit të përdorimit të fakteve në veprat artisitike dhe dëgjimit të zërit të viktimave. Forumi u mbajt më 15 dhe 16 nëntor...
Read more

Forumi IX ndërkombëtar për drejtësinë tranzicionale

        Pajtimi në vendet post-jugosllave Forumi IX Ndërkombëtar për drejtësinë tranzicionale nën titullin Pajtimi në vendet post-jugosllave është mbajtur në datën 17 dhe 18 maj të vitit 2013 në bjeshkën Jahorina, në B dhe H. Forumin e kanë...
Read more

Forumi i katërt regjional për drejtësinë transicionale

Komisioni Rajonal për vërtetimin e fakteve të krimeve të luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të të drejtave të njeriut në ish Jugosllavi Prishtinë, Kosova 28-29 tetor 2008 Forumi i katërt regjional si mbledhja më masive mbi mekanizmat për konstatimin e fakteve për krime të...
Read more

Forumi i III-të Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale

          Mekanizmat për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës në ish Jugosllavi Beograd, Serbi 11-12 shkurt i vitit 2008. Forumin e Tretë Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale e kanë organizuar Fondi për Të Drejtën Humanitare...
Read more

Forumi i VIII-të ndërkombëtar për drejtësinë transicionale

  Takimi është mbajtur në datën 27 qershor të vitit 2011 në hotelin Holiday Inn...Lexo më shumë

Në Forumin e Gjashtë Rajonal

  Në Forumin e Gjashtë Rajonal në Novi Sad, në datën 20-21 mars të vitit 2010,...Lexo më shumë