Debat në Podgoricë: Si e shohin politikanët procesin e pajtimit në rajon? [Galeria]

Qendra për Edukim Qytetar (QEQ) dhe Koalicioni për KOMRA-n, kanë organizuar në datën 17 mars...Lexo më shumë

Debatin me temë pajtimin në Prishtinë [galeria]

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë në emër të Koalicionit për KOMRA me 21. Dhjetor...Lexo më shumë

Debate on Reconciliation in Zagreb [gallery]

The Coalition for RECOM organized the “Debate on reconciliation in the region”, on December 1st...Lexo më shumë

The RECOM round-table in Skopje [gallery]

On 10th of November 2015, in Hotel Porta, Skopje, the Center for Research and Policy- making...Lexo më shumë

Citizens increasingly interested in establishment of RECOM

Despite rainy weather, the signature-gathering street event organized by the Coalition for RECOM on...Lexo më shumë