12.06.2017.

Fushata për themelimin e KOMRA-s nën përkujdesjen e procesit të Berlinit

Memo Vetëm brenda disa ditëve, në muajin maj të vitit 2017, 50.000 qytetarë të Sarajevës, Banja Llukës, Prishtinës, Zagrebit, Beogradit, Nishit, Preshevës, Novi Sadit, Zrenjaninit, Suboticës dhe Novi Pazarit, e kanë nënshkruar peticionin për marrëveshje të liderëve të vendeve...
Read more

Përmbledhje e Politikave: Pajtimi përmes Procesit të Berlinit: roli i KOMRA-s

Rekomandim: Me qëllim të përparimit të procesit të pajtimit rajonal, si kusht i...Lexo më shumë