Koalicioni për KOMRA i ka përkrahur Ndryshimet e Statutit të KOMRA-s

Koalicioni për KOMRA, në Kuvendin e VII-të, të mbajtur në datën 14 nëntor të vitit 2014 në Beograd, i ka përkrahur Ndryshimet e Statutit të KOMRA-s, të cilat i kanë bërë të dërguarit e kryetarëve të Malit të Zi, Kroacisë dhe Kosovës, i anëtarit boshnjak dhe kroat të...
Read more

17.11.2014.

Të deleguarit për KOMRA

Kryetari Kroacisë, Ivo Josipoviqi e ka emëruar Zllata Gjurgjeviqin, profesoreshë e rregullt e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Zagrebit, në datën 25 janar të vitit 2013; kryetari i Maqedonisë, Gjorge Ivanov e ka emëruar Luben Arnaudoskin, zëvendës i sekretarit të...
Read more

Ndryshime Statuti KOMRA

    Ndryshime Statuti...
Read more

Avokimi i Nismës për KOMRA Raport progresi

Avokimi i Nismës për KOMRA - Raport progresi përfshin periudhën tetor 2011 - maj 2012, faza e...Lexo më shumë

Avokimi publik i nismës për KOMRA, raport korrik 2011

Përkrahja e parë politike Nismës për KOMRA ka ardhur nga Parlamenti i Malit të Zi. Gjatë...Lexo më shumë