KOMRA për të ardhmen e të rinjve

Kompania McCann Erickson Group nga Mali i Zi së bashku me Qendrën për Edukim Qytetar në Podgoricë kanë bërë një video "KOMRA për të ardhmen" si mbështetje fushatës rajonale të organizuar me datën 22.09.2012 në Zagreb, Beograd, Prishtinë, Lubjanë, Shkup, Sarajevë dhe Podgoricë...
Read more

KOMR A për të ardhmen e të rinjve

 Koalicioni për KOMRA vazhdon me mbledhjen e nënshkrimeve që përkrahin themelimin e KOMRA-s....Lexo më shumë