Koalicioni për KOMRA i ka përkrahur Ndryshimet e Statutit të KOMRA-s

Koalicioni për KOMRA, në Kuvendin e VII-të, të mbajtur në datën 14 nëntor të vitit 2014 në Beograd, i ka përkrahur Ndryshimet e Statutit të KOMRA-s, të cilat i kanë bërë të dërguarit e kryetarëve të Malit të Zi, Kroacisë dhe Kosovës, i anëtarit boshnjak dhe kroat të...
Read more

19.09.2014.

Themelimi i KOMRA-s i kontribuon paqes së qëndrueshme në Ballkan

Sarajevë, Zagreb, Beograd, Prishtinë, Banja Llukë, Podgoricë, Shkup   Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Paqes - 21 shtatorit, Koalicioni për KOMRA e vë në pah se qeveritë e vendeve post-jugosllave e kanë për obligim të sigurojnë paqen pa frikën nga shpërthimi i një...
Read more

09.05.2012.

Presidenti Josipoviq njoftoi angazhimin për të krijuar KOMRA-n

KLASA: 008-03/12-01/01 URNUMËR: 71-05-02/01-12-111 Zagreb, 8 maj 2012. NJOFTIM PËR SHTYP Kryetari i Republikës së Kroacisë, Ivo Josipoviq, ka pranuar misionin e Koalicionit për KOMRA-n (Komisioni Rajonal për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të rënda...
Read more

23.04.2012.

PEN-i i Brukselit e kërkon themelimin e KOMRA-s

Dega e PEN-it NdërkombëtarPEN Vlaanderen iu ka bërë thirrje kryetarëve të të gjitha vendeve të rajonit të ish Jugosllavisë që të bëjnë krejt çfarë është e mundur për themelimin e Komisionit Rajonal për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të rënda...
Read more

KOMRA si parakusht i paqes së qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor

Koalicioni për KOMRA-n, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Paqes iu bënë thirrje kryetarëve...Lexo më shumë

Familjet kanë të drejtë të dinë, kurse shtetet e kanë obligim për të ndriçuar fatin e personave të pagjetur

Koalicioni për KOMRA-an iu bënë ftesë qeverive të vendeve post-jugosllave që çështjen e...Lexo më shumë

Përkrahje e Qeverisë për nismën për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës

    Beograd, 6 korrik i vitit 2015 – Kryeministri i Republikës së Serbisë,...Lexo më shumë

“Vrapoj për KOMRA-n ngjallë interesimin e qytetarëve të Kosovës për procesin KOMRA

Sot, më 11.05.2014, Koalicioni për KOMRA mori pjesë në gjysmë maratonën e Prishtinës, në...Lexo më shumë