15.01.2015.

Raporti mbi procesin KOMRA: tetor – dhjetor 2014.

Të deleguarit për KOMRA e përfunduan mandatin e tyre më 28.10.2014. Gjatë një viti, me punën e tyre të përbashkët dhe konsultime me presidentë e anëtarë të Presidencës së BeH të cilët i deleguan, ata kanë bërë Ndryshime të Statutit të KOMRA-së të cilat, sipas mendimit...
Read more

15.07.2014.

Raport mbi procesin KOMRA: janar – qershor 2014

  Nga muaji korrik i vitit 2013, kur formalisht ka filluar me punën Ekipi i Ekspertëve Rajonal, të cilin e përbëjnë të dërguarit personal të kryetarëve/anëtarëve të Presidencës së B dhe H për KOMRA, „KOMRA ia ka dalë të bëjë vetëm edhe një hap deri sa të bëhet organ...
Read more

27.02.2014.

Procesi KOMRA: shtator 2012 – tetor 2014

Raporti i aktiviteteve Në periudhën e vëzhguar, Koalicioni për KOMRA ka realizuar rezultate mbi ato të priturat dhe të planifikuarat. Aksionet publike KOMRA për të ardhmen, KOMRA për të ardhmen e të rinjve, Vrapoj për KOMRA-n dhe E përkrah KOMRA-n kanë treguar se qytetarët nga...
Read more

31.08.2011.

Procesi KOMRA: Maj 2006 – Gusht 2011.

Procesi i KOMRA-së ka filluar me inicimin e diskutimeve ndërmjet mekanizmave regjionale për verifikimin, identifikimin dhe komunikimin publik të fakteve për të kaluarën e afërt, e cila, pavarësisht nga gjykimi penal, mund të kontribuojë më tej në krijimin e një regjistrimi të...
Read more

Activity Report: June – December 2015

PROJECT: Strengthening RECOM process, Phase II   AIM The establishment of a Regional...Lexo më shumë

Forumi i IX-të Ndërkombëtar për Drejtësinë Tranzicionale – raport

Pajtimi në vendet post-jugosllave   Në Bosnjë e Hercegovinë, në bjeshkën e...Lexo më shumë

Avokimi i Nismës për KOMRA Raport progresi

Avokimi i Nismës për KOMRA - Raport progresi përfshin periudhën tetor 2011 - maj 2012, faza e...Lexo më shumë

Procesi konsultativ: maj 2006 – shkurt 2011

  Ky botim përmban propozime, mendime dhe rekomandime të pjesëmarrës(e)ve të...Lexo më shumë

Fushatën për mbledhjen e nënshkrimeve-Raporti i Nismës të Rinjve për të drejtat e njeriut Serbi dhe Kroaci

26 prill - 30 qershor 2011   Fushatën për mbledhjen e nënshkrimeve për themelimin e...Lexo më shumë

Avokimi publik i nismës për KOMRA, raport korrik 2011

Përkrahja e parë politike Nismës për KOMRA ka ardhur nga Parlamenti i Malit të Zi. Gjatë...Lexo më shumë