Humanity with a woman’s face in Bosnia and Herzegovina

By Zilka Spahić-Šiljak   “Women are people too”, the feminists used to repeat persistently, hoping we wouldn’t have to bring this up in the 21st century. But, as soon as we thought we would no longer have to talk about it ever again, it turned out that one more international document...
Read more

Përmbledhje: Drejtësia tranzicionale dhe pajtimi në vendet post-jugosllave

  Zërat e institucioneve, të bashkësive fetare, të aktivistëve, akademive, kulturës dhe të viktimave   Përmbledhja përmban ekspoze, diskutime dhe komentaret e përfaqësuesve të institucioneve, të bashkësive fetare, të organizatave joqeveritare, të anëtarëve të...
Read more

Është e lavdishme që ta harrosh atdheun

Nacionalizmi është, sipas Ernest Gellnerit, parim politik, i cili kërkon përputhjen e kufijve politik dhe etnik. Narrativi nacionalist e konstruon përkujtimin publik nga ato fakte, të cilat mund ta legjitimojnë këtë parim. Gjithçka që e vë në pyetje përputhshmërinë e cekur,...
Read more

BE-ja ka mundur të bëjë më shumë për rajonin

Bashkimi Evropian (BE) është krijuar si një projekt i paqes. Në zemër të këtij projekti është gjendur ideja francezo-gjermane e pajtimit dhe e integrimit, me qëllim që Evropa kurrë më të mos përjetonte një konflikt si ai i Luftës së Dytë Botërore. Ashtu siç është zgjeruar...
Read more

Pajtimi dhe bashkëpunimi rajonal nga këndi i politikanëve

Analizë e deklaratave të liderëve të vendeve post-jugosllave Janar- Gusht, 2016....Lexo më shumë

Can a common language contribute to reconciliation?

By: Ranko Bugarski From among the many functions performed by language in the life of human...Lexo më shumë

What is Political Reconciliation? Reflections on Reconciliation after the Karadzic Trial

By Colleen Murphy   In March 2016, the International Criminal Tribunal for the former...Lexo më shumë

On Reconciliation

By Dragan Velikić   Just as there is no single cause leading to an argument, or to a...Lexo më shumë

RESPONding to the Past must involve RESPONsibility Acceptance

By Sabina Čehajić-Clancy   Decades of research in the field of social psychology have...Lexo më shumë

Shans i ri për drejtësinë

Gjykata Speciale për Kosovën, thonë, do të duhej të fillonte nga puna e saj deri në fund të...Lexo më shumë

8 supermenët e Gjykatës Speciale

Bëhet fjalë – jo për dhjetëra procedime krimesh, jo me dhjetëra individë ose grupime –...Lexo më shumë

What do we talk about when we talk about reconciliation?

By Heleen Touquet   There is no consensus about how reconciliation should be defined....Lexo më shumë

The Past as a Supermarket

By Dragan Markovina   Although the periods when one could nurture rational optimism...Lexo më shumë