Filmi si zë i viktimave

Përdorimi i fakteve mbi luftërat në territorin e ish Jugosllavisë në film Forumi i X-të për Drejtësi Tranzicionale në shtetet e ish Jugosllavisë   Lazar Stojanoviq Tregimet mbi luftërat në Ballkan gjatë dhjetëvjetëshit të fundit të shekullit njëzetë ende janë...
Read more

02.04.2015.

Državljan A.T. – A film by Dimitar Anakiev

Državljan A.T., 55 min, HD, Anakiev Production, Brusselles-Radovljica, 2010 Documentary about Erased from...
Read more

Shfaqjet që trajtojnë luftën në Jugosllavi

Në kuadër të sesionit Përdorimi i fakteve në veprat artistike në Forumin X për Drejtësinë Tranzicionale, u shfaq një video hyrëse me pjesë nga gjashtë shfaqjet të cilat trajtojnë luftën në Jugosllavi dhe faktet lidhur me...
Read more

02.12.2014.

Fëmijë si gjithë të tjerët-Pjer Žalica

Filmi i Pjera Žalica-s për fëmijët e Sarajevës gjatë rrethimit, i incizuar gjatë viteve 1992-1995. Disa rrëfime të ndryshme i lidh vogëlushi i cili nën snajperë mbi Sarajevë lëviz me një tricikletë të vogël, duke e recituar një haiku të cilin vetë e ka shpikur: "Ishte hareshëm...
Read more

Depth Two: Facing up to our own crimes

by Vladan Petkovic, BERLIN 2016 Ognjen Glavonić is the first Serbian filmmaker to tackle the...Lexo më shumë

Dva lica pravde – Dokumentarni film

Dva lica pravde je istraživački dokumentarni film koji 20 godina nakon osnivanja Međunarodnog...Lexo më shumë