Përdorimi i fakteve në veprat artistike

Paneli mbi teatrin në Forumin e X për Drejtësinë Tranzicionale   Në kuadër të sesionit Përdorimi i fakteve në veprat artistike në Forumin X për Drejtësinë Tranzicionale, u shfaq një video hyrëse me pjesë nga gjashtë shfaqjet të cilat trajtojnë luftën në Jugosllavi dhe...
Read more

Përdorimi i fakteve të luftës në filma

Forumi X për drejtësinë tranzicionale në vendet postjugosllave Sesionin e moderoi regjisori Lazar Stojanović. Filmat e përzgjedhur bazohen në faktet të cilat janë të pranuara gjerësisht, në disa raste edhe të vërtetuara para gjykatës, por që nuk janë të njohura gjerësisht...
Read more

Vështrimi i së kaluarës nga artistët: filmi i Dino Mustafić-it

Në filmin dokumentar“ Vështrim i artistit në të kaluarën” Dino Mustafiq hulumton çështjen se si të trajtohet qëndrimi ndaj të kaluarës së afërt? Duke u përgjigjur në pyetjet, artistët e njohur nga territori i ish Jugosllavisë rrëfejnë kujtesën e tyre private, kujtimet dhe...
Read more

KOMRA për të ardhmen e të rinjve

Kompania McCann Erickson Group nga Mali i Zi së bashku me Qendrën për Edukim Qytetar në Podgoricë kanë bërë një video "KOMRA për të ardhmen" si mbështetje fushatës rajonale të organizuar me datën 22.09.2012 në Zagreb, Beograd, Prishtinë, Lubjanë, Shkup, Sarajevë dhe Podgoricë...
Read more

Diskutimi rreth draft statutit të KOMRA-së, maj 2010 – janar 2011.

Paralelisht me punën e grupit punues për hartimin e Draft statutit, u organizuan konsultimet...Lexo më shumë

TV spotet – Fushata “KOMRA – jepe nënshkrimin!”

Vazhdimi i fushatës së parë mediale të Nismës për KOMRA. Autori i spoteve regjisori...Lexo më shumë

VIDEO :: Të zbulohen varrezat e fshehta

Në luftërat në territorin e ish Jugosllavisë, nga muaji janar i vitit 1991 e deri në fund të...Lexo më shumë

VIDEO :: Të njohësh të vërtetën time dhe tënden

FAKTE MBI TË GJITHA VIKTIMAT E LUFTËRAVE 1991–2001. NË TERRITORIN E ISH...Lexo më shumë

Fushata e mbledhjes së nënshkrimeve – raportimet e mediave

Film i shkurtë mbi fushatën e mbledhjes së nënshkrimeve anembanë ish Jugosllavisë i sajuar...Lexo më shumë