!Zëri i Nismës për KOMRA 20/2015

Raport mbi Procesin KOMRA: Tetor- Dhjetor 2014 dhe Raport nga Forumi i X-të i Drejtësisë...Lexo më shumë

Zëri i Nismës për KOMRA 19/2014

  PËRMBAJTJA TEMA E NUMRIT !Pajtimi në vendet...Lexo më shumë

Zeri i Nismes per KOMRA 18/2014

PËRMBAJTJA HYRJE !Themelimi i KOMRA-s po bëhet evident/i...Lexo më shumë

Zeri i Nismes per KOMRA 17/2013

PËRMBAJTJA HYRJE !Një hap përpara, dy hapa pas..................2 AKTUALE – TË...Lexo më shumë

Zeri i Nismes per KOMRA 16/2013

HYRJE !Hapat në terren të paqëndrueshëm..................2 AKTUALE – TË REJA MBI...Lexo më shumë

!Zëri Nismës për KOMRA 15-2013

PËRMBAJTJA HYRJE !Pajtimi në nivel lokal....................2 AKTUALE – TË REJA...Lexo më shumë

!Zëri Nismës për KOMRA 14-2013

HYRJE !Këtu është fjala për viktimat.........................2 AKTUALE – TË REJA...Lexo më shumë

Zëri Nismës për KOMRA 13-2013

PËRMBAJTJA HYRJE !Proceset gjyqësore nuk janë përgjigje e mjaftueshme ndaj të...Lexo më shumë

!Zëri Nismës për KOMRA 12-2013

PËRMBAJTJA HYRJE !Proceset gjyqësore nuk janë përgjigje e mjaftueshme ndaj të...Lexo më shumë

!Zëri Nismës për KOMRA 11-2012

PËRMBAJTJA HYRJE !Dilemat e avokuesit publik.................2 AKTUALE – TË REJA...Lexo më shumë