Nëse e mbështesni Nismën për themelimin e KOMRA-s, mund t’i bashkoheni Koalicionit për KOMRA, dhe gjithashtu mund ta jepni nënshkrimin e mbështetjes, pa u bërë anëtar.

Plotësojeni tabelën me të dhënat që i posedoni, dhe dërgojeni. Nëse jeni individ, shkruajeni këtë në fushën “organizata”.

Captcha


captcha

Mbështetni koalicionin pa anëtarësim

Për vete. Që të dihet.
Që të mos harrohet. Që të mos përsëritet.
Të vazhdojmë tutje. Të jetojmë më lehtë.

——

Kushtet e përgjithshme:

Koalicioni për KOMRA është tubim rajonal dhe apolitik i organizatave të shoqërisë civile.

Atë e përbën rrjeti i organizatave jo qeveritare, shoqatave dhe individëve të cilët avokojnë dhe afirmojnë Nismën për KOMRA, për themelimin e komisionit të pavarur rajonal me mandat që t`i vërtetojë dhe t`i publikojë faktet mbi krimet e luftës dhe mbi shkeljet tjera të rënda të të Drejtave të Njeriut si dhe të zbardh fatin e personave të zhdukur gjatë luftërave 1991-2001 në territorin e ish RSFJ-së.