• Komisionet për të vërtetën – faktet dhe mitet, ligjërata e Mark Freeman-it, drejtorit të Zyrës së Qendrës Ndërkombëtare për drejtësinë tranzicionale në Bruksel, në Forumin e dytë rajonal për drejtësinë tranzicionale në Zagreb me 08 dhe 09.02.2007. (në dispozicion vetëm në gjuhët BHSC)
  • Nismat jozyrtare për gjetjen dhe tregimin e së vërtetës, punim i Louis Bickford-itmbi nismat e organizatave joqeveritare të cilat, ashtu sikur edhe komisionet për të vërtetën, bazohen në idenë se zbulimi dhe tregimi i të vërtetës mbi krimet masive të kryera në të kaluarën janë kyçe për ndërtimin e së ardhmes stabile dhe demokratike në shoqëritë pas konfliktit (në dispozicion vetëm në gjuhët BHSC/angleze)
  • Ligjëratat e Eduard Gonzales-it, zëvendës drejtor Zyrës së Qendrës Ndërkombëtare për drejtësinë tranzicionale për SHBA, në trajnimin mbi komisionet për të vërtetën për anëtarët/et e Koalicionit për KOMRA, në mars 2009 në Beograd, dhe në qershor 2009 në Shkup (në dispozicion vetëm në gjuhët BHSC/angleze)
  • Studimet krahasuese mbi efektet e komisioneve mbi te verteten, punim i Bogdan Ivanišević-it mbi të arriturat e dymbëdhjetë komisioneve më të njohura për të vërtetën, në fushën e gjetjes së të vërtetës, reparacionit, ndjekjes penale, kërkimit për personat e zhdukur dhe reformave institucionale