Pomirenje i saradnja mladih na Zapadnom Balkanu

Piše: Anita Mitić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji Mladi se definišu kao starosna grupa ljudi između 15 i 30 godina, što u postjugoslovenskom kontekstu znači da su mladi iz regiona odrastali u doba rata ili neposrednom postkonfliktnom periodu. Gotovo sve veze koje...

Specijalno za Rekom

Ako je pomirenje odgovor, da li postavljamo prava pitanja?

Piše: Stef Jansen   REZIME: Ovaj tekst kritički ispituje normativne i liberalne pretpostavke koje se najčešće nalaze u temelju naučnih, aktivističkih i političkih poziva na pomirenje u Bosni i Hercegovini. Moja sugestija je da bi trebalo, umesto da merimo kako ono napreduje, da se...

Specijalno za Rekom

Pomirenje i regionalna suradnja iz ugla političara

Analiza izjava lidera post-jugoslovenskih zemalja Januar-Avgust, 2016. Piše: Bojan Munjin, pozorišni kritičar i novinar    Uvod     Kada je reč o pomirenju i regionalnoj suradnji u duhu prevazilaženja posledica ratova i ljudskih trauma na prostoru nekadašnje...

Specijalno za Rekom

Da li zajednički jezik može da doprinese pomirenju?

Piše: Ranko Bugarski Između mnogih funkcija koje jezik obavlja u životu ljudskih društava za ovu priliku izdvajamo dve, u svom sadejstvu komplementarne: ujedinjujuću i demarkacionu. Prva od njih iznutra objedinjuje neku jezičku zajednicu, pretvarajući zbir individua u društveni kolektiv,...

Specijalno za Rekom
Anita Mitić

Pomirenje i saradnja mladih na Zapadnom Balkanu

08.11.2017. | Specijalno za REKOM

Piše: Anita Mitić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji Mladi se definišu kao starosna grupa ljudi između 15 i 30 godina, što u postjugoslovenskom kontekstu znači da su mladi iz regiona odrastali u doba rata ili neposrednom postkonfliktnom periodu. Gotovo sve veze koje...

Stef Jansen

Ako je pomirenje odgovor, da li postavljamo prava pitanja?

01.11.2016. | Specijalno za REKOM

Piše: Stef Jansen   REZIME: Ovaj tekst kritički ispituje normativne i liberalne pretpostavke koje se najčešće nalaze u temelju naučnih, aktivističkih i političkih poziva na pomirenje u Bosni i Hercegovini. Moja sugestija je da bi trebalo, umesto da merimo kako ono napreduje, da se...

Bojan Munjin

Pomirenje i regionalna suradnja iz ugla političara

26.10.2016. | Specijalno za REKOM

Analiza izjava lidera post-jugoslovenskih zemalja Januar-Avgust, 2016. Piše: Bojan Munjin, pozorišni kritičar i novinar    Uvod     Kada je reč o pomirenju i regionalnoj suradnji u duhu prevazilaženja posledica ratova i ljudskih trauma na prostoru nekadašnje...

Ranko Bugarski

Da li zajednički jezik može da doprinese pomirenju?

19.10.2016. | Specijalno za REKOM

Piše: Ranko Bugarski Između mnogih funkcija koje jezik obavlja u životu ljudskih društava za ovu priliku izdvajamo dve, u svom sadejstvu komplementarne: ujedinjujuću i demarkacionu. Prva od njih iznutra objedinjuje neku jezičku zajednicu, pretvarajući zbir individua u društveni kolektiv,...

potraga-za-pravdom

Potraga za pravdom u podeljenom regionu: tekstualna analiza regionalnih deliberativnih procesa civilnog društva na Balkanu

08.03.2017. | Tranziciona pravda

Denisa Kostovicova* REZIME Savremeni sukobi su retko ograničeni na teritoriju jedne nacionalne države i upravo je prekogranična priroda nasilja navela stručnjake da podrže primenu regionalnog pristupa tranzicionoj pravdi (u daljem tekstu TP). Ovaj članak teži proširivanju naših shvatanja...


Politički okvir EU za podršku tranzicionoj pravdi [Dokument EU]

22.11.2016. | Tranziciona pravda

Sažeti pregled:   Ovaj dokument je sačinjen kao deo procesa implementacije Akcionog plana EU za ljudska prava i demokratiju – 2015–2019. u okviru kog je formulisana posvećenost razvoju i sprovođenju politike EU u oblasti tranzicione pravde (aktivnost 22(b)). Njegov cilj je...


with-or-without

Political Reconciliation: With or Without Grand Narratives? [Paper]

27.09.2016. | Tranziciona pravda

Author: Nadim Khoury   In the last twenty years the concept of political reconciliation has gained currency amongst political and social theorists. The South African Truth and Reconciliation Commission, the democratic transitions of several South American countries and other similar...