Vesti

Ger Duijzings :: Komemorisati Srebrenicu

08.09.2015

Bad-Memories_large

 

„Spomenici i komemoracije mogu da stvore nove ili prodube postojeće podele među zajednicama, ili, čak, da doprinesu nekom budućem sukobu, ali ako su osmišljene i tretirane ispravno, one mogu i da nam pomognu da prevaziđemo traume i gubitke prouzrokovane ratom. Umesto buđenja bolnih sećanja na etničko ili nacionalno stradanje, čemu su verski i politički lideri često skloni, spomenici i komemoracije mogu da donesu spokoj onima kojima je najpotrebniji, a to bi, bar koliko ja vidim, i trebalo da bude njihova glavna funkcija.“

Iz rada Komemorisati Srebrenicu, autor Ger Duijzings (Commemorating Srebrenica-Ger Duijzings)

Komemorisati Srebrenicu (PDF)

Rad je objavljen u publikaciji Bad Memories: Sites, symbols and narrations of wars in the Balkans

Izdavač: Osservatorio Balcani e Caucaso

Publikacija “Bad memories. Sites, symbols and narrations of wars in the Balkans” objedinjuje prezentacije sa konferencije koju je organizovao Osservatorio Balcani in Rovereto u Trentu, 09. novembra 2007. Konferencija je bila deo projekta o memorijalima posvećenim Drugom svetskom ratu. Više o konferenciji, kao i o publikaciji u kojoj je objavljen ovaj rad moguće je videti na: http://www.balcanicaucaso.org/eng/Our-products/Bad-memories-75492.

Publication: Bad memories. Sites, symbols and narrations of wars in the Balkans