Linkovi

Partnerske organizacije na projektu REKOM:

Fond za humanitarno pravo, Srbija

Fond za humanitarno pravo Kosovo

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji

Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj

Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini

Centra za istraživanje i kreiranje politika, Makedonija

Centra za demokratiju i tranzicionu pravdu, Bosna i Hercegovina

Centar za građansko obrazovanje, Crna Gora