Međunarodna podrška

2010.

Pododbor za ljudska prava Evropskog parlamenta, na zasedanju 30.09.2010, dao je punu podršku Inicijativi za osnivanje REKOM. Direktor delegacije za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, Eduard Kukan, pozvao je Evropski parlament i Evropsku komisiju da dugoročno podrže “jedinstvenu inicijativu”. Istom prilikom, direktor za zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje u Evropskoj komisiji, Pierre Mirel, rekao je: “REKOM je neophodna dopuna sudskim procesima i za nju moramo dobiti punu podršku vlada i parlamenata.”Tom prilikom, predsednica Podkomiteta, gospođa Heidi Hautula je ocenila „da je ovo prvi put da jedna, ovako važna inicijativa dolazi odozdo prema nama“.

2011.

Evropski Parlament je u Rezoluciji o procesu evropskih integracija Srbije usvojenoj 19.01.2011. godine podržao Inicijativu REKOM, kao „proces podizanja svesti i pomirenja širom Zapadnog Balkana“, i pozvao vlasti Srbije i drugih zemalja da pruže podršku toj Inicijativi.

Parlamentarna skupština Saveta Evrope je 26. januara 2011. godine usvojila Rezoluciju Reconciliation and political dialogue between the countries of the former Yugoslavia 1786 (2011), u kojoj je posebno istaknuta podrška Inicijativi za REKOM jer poziva na javno priznanje i poštovanje svih žrtava.

Evropska komisija je u oktobru 2011. godine u Izveštaju o napretku Srbije u evropskim integracijama (EC analytical Rapport 2011) ocenila da „Inicijative nevladinih organizacija i civilnog društva, kao što je REKOM, igraju važnu ulogu u jačanju pomirenja među građanima u regiji“.

Kancelarija Glavnog sekretara UN za ljudska prava je 15. novembra 2011. godine na sastanku sa predstavnicima Koalicije za REKOM dala neupitnu podršku Visokog komesara za ljudska prava Inicijativi za osnivanje REKOM-a.

Snažnu podršku Inicijativi za osnivanje REKOM dao je Regionalni biro UNDPa za Evropu i Zajednicu nezavisnih država, na sastanku sa delegacijom Koalicije za REKOM, 16. novembra 2011. godine. On je istakao spremnost UNDP-a da svoje prisustvo u post-jugoslovenskim zemljama koristi za zagovaranje osnivanja REKOM-a.

Prilikom predstavljanja izveštaja „Poslijeratna pravda i trajni mir u bivšoj Jugoslaviji“, 19. marta 2012. godine u Sarajevu, Komesar za ljudska prava Saveta Evrope, Thomas Hammarberg je još jednom podržao osnivanje REKOM-a. Apelovao je na političke elite da što pre započnu ozbiljnu diskusiju o REKOM-u. On je naglasio važnost postojanja jednog zajedničkog narativa i konsenzusa o ključnim činjenicama, te je pozdravio fokusiranje Inicijative REKOM upravo na proces utvrđivanja činjenica. Prema Hammarbergovim rečima, takav konsenzus ne isključuje poštovanje i razumevanje različitih verzija istine, koje ima svaka etnička zajednica ponaosob, jer je i to jedan od aspekata pomirenja, ali zajednički stav o ključnim činjenicama vezanim za ratna dešavanja devedesetih mora postojati.

2012.

Evropski parlament je 29. marta 2012. godine usvojio Rezoluciju o napretku Srbije (2011/2886 RSP), dokument koji je pripremio slovenački poslanik Jelko Kacin. U 39. tački Rezolucije, Evropski parlament “izražava podršku Inicijativi REKOM u cilju da i dalje pokreće i usmerava proces pomirenja na celom zapadnom Balkanu”.

Glavni tužilac MKSJ Serge Brammertz je prilikom posete Republici Hrvatskoj 1. aprila 2012. godine pozdravio regionalnu inicijativu za utvrđivanje i kazivanje istine: „Inicijative kao što je REKOM važne su zato što ih potiču nevladine organizacije na razini država, i pripadnici civilnog društva, i one mogu nadopuniti rad Haškog suda i lokalnih sudova.”

2013.

Evropska komisija je u izveštaju o progresu Srbije za 2013. godinu navela da nastavlja sa podrškom Procesu REKOM. U dokumentu Strategija proširenja i ključni izazovi 2013 -2014 (SERBIA 2013 progress report) koji je objavljen 16. oktobra 2013. godine, EK je pozdravila prvi sastanak izaslanika predsednika država za REKOM.

Saopštenja i vesti o međunarodnoj podršci

Šefovi misija OSCE: Tranzicijska pravda i pomirenje ključ ponovne uspostave povjerenja u jugoistočnoj Evropi

Delagacije EP i Komiteta za evropske integracije Republike Srbije pozivaju predsednike država u regionu da otpočnu proces osnivanja REKOM

Impunity Watch zahteva od parlamenata u regionu da započnu proceduru usvajanja Statuta REKOM-a.

Impunity Watch : Vreme istine u bivšoj Jugoslaviji