REKOM za budućnost mladih

 

Akcija REKOM za budućnost mladih održana je 24. oktobra 2012. godine, istovremeno u Banja Luci, Sarajevu, Prištini, Zagrebu, Beogradu, Ljubljani, Podgorici i Skoplju. Tokom akcije 1.421 građanin je potpisao peticiju za osnivanje REKOM-a, a 57 pojedinaca postali su članovi Koalicije za REKOM. Aktivisti Koalicije za REKOM su građanima delili liflet REKOM za budućnost, u kojem je na sažet način prikazan razvoj Inicijative REKOM, kao i poslednji broj !Glasa Inicijative REKOM.

Pod nazivom REKOM za budućnost mladih, Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji (IMLjP u Srbiji) organizovala je tribine i akciju sakupljanja potpisa u šest gradova u Srbiji – Novom Sadu 12. novembra 2012, Kragujevcu 14. novembra 2012, Zrenjaninu 19. novembra 2012, Pirotu 20. novembra 2012, Subotici 22. novembra 2012. i Nišu 23. novembra 2012. Na tribinama su o procesu REKOM govorili članovi Koalicije. Cilj akcije je bio da se Inicijativa REKOM približi mladima u manjim gradovima, kao i da se pruži mogućnost građanima izvan glavnih gradova da svojim potpisom lično podrže osnivanje REKOM-a i saznaju više o toku samog procesa.

Kompanija McCann Erickson Grupa iz Crne Gore je sa Centrom za građansko obrazovanje iz Podgorice napravila video REKOM za budućnost kao podršku regionalnoj kampanji.