Vesti

Mapa puta za REKOM

„Gotovo dve decenije nakon oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji utvrđen je tek deo
činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim tokom ratova.
Posledica ove činjenice jeste to što patnje žrtava i njihova prava ostaju nepriznati,
a sudbina nestalih lica je i dalje nepoznata.

Ovo odsustvo jasne slike o činjenicama predstavlja nepoštovanje žrtava i sprečava
postjugoslovenska društva da se suoče sa prošlošću i razviju kulturu solidarnosti.
Štaviše, nepostojanje jasne slike o žrtvama rata daje zamajac oživljavanju nacionalizma
na Balkanu.Pošto se sa protokom vremena smanjuju šanse za utvrđivanje činjenica o žrtvama,
osnivanje REKOM-a i početak njegovog rada više se ne mogu odlagati“.

(Sažetak politike Koalicije za REKOM dostupan je ovde: Mapa puta za REKOMAneks – Akcioni plan)