Vesti

Zaključci sa Okruglog stola za predstavljanje Radnog dokumenta Strategije tranzicijske pravde u BiH te Izvještaja u oblasti utvrđivanja činjenica i kazivanja istine u BiH, održanog 19.06.2012. godine u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH

23.08.2012

19.06.2012.

UNDP BiH, u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, organizovao je okrugli stol na kojem je predstavljen Radni dokument Strategije tranizicijske pravde u BiH.

 

Zaključci učesnika okruglog stola-Strategija tranzicijske pravde u BiH