Vesti

Zašto REKOM?

10.12.2014

05 Prva medijska kampanja kojom je Inicijativa REKOM predstavljena široj javnosti u regionu. Promotivne aktivnosti započete su 1. juna 2010. godine, istovremeno u Banjaluci, Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu i Zagrebu, i ubrzo proširene i na druge gradove. Od septembra, u kampanju su uključeni i gradovi u Sloveniji i Makedoniji. Širom regiona tokom cele godine emitovni su spotovi (u režiji Milutina Petrovića i Slobodana Šijana), džinglovi, i deljeni lifleti i promotivni material kojim je predstavljena ideja o osnivanju regionalne komisije (Zašto REKOM), a javnost pozvana da je podrži (REKOM-Daj potpis!). Formiran je i regionalni tim za odnose sa javnošću, koji se bavi informisanjem članova i članica Koalicije za REKOM, medija i javnosti o svim događajima u okviru Procesa REKOM, javnim zagovaranjem i prikupljanjem potpisa podrške za osnivanje REKOM. Regionalni tim Inicijative REKOM  do danas obavlja iste zadatke. U okviru ove medijske kampanje pokrenut je website www.zarekom.org, na kojem se mogu naći sve relevantne informacije o Inicijativi REKOM, i otvoren je Facebook profil, Za rekom Për comra For recom. I website i FB profil imaju opcije za online pridruživanje Koaliciji za REKOM.

Odabrani izveštaji medija o kampanji.

Pozdravna reč Nataše Kandić na promociji kampanje 1.juna 2010. godine.


info heading

info content