Vesti

ZBORNIK: Tranziciona pravda i pomirenje u postjugoslovenskim zemljama

10.07.2015

Naslovna strana

Glasovi institucija, verskih zajednica, aktivista, akademije, kulture i žrtava

 

Zbornik sadrži izlaganja, diskusije i komentare predstavnika institucija, verskih zajednica, nevladinih organizacija, članova epistemološke zajednice i umetnika o postignućima i preprekama u suočavanju sa prošlošću i pomirenju, kao i ispovesti žrtava, učesnika/ica Devetog i Desetog foruma za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama.

Urednice zbornika Svetlana Slapšak i Nataša Kandić

Izdavač: Koalicija za REKOM, 2015.

 

Tranziciona pravda i pomirenje

u postjugoslovenskim zemljama

 

 

 

Sadržaj:

Uvod

Nataša Kandić: REKOM je kamen temeljac odnosa prema prošlosti

I Tranzicijska pravda

Niko Grubešić: Postignuća u BIH

Tonči Staničić: Žrtve moraju govoriti

Selim Selimi: Kosovo je napredovalo

Dhurata Hoxha: Osnivanje Međuministarske radne grupe za suočavanje s prošlošću na Kosovu

Mary Anne Hennessey: Institucionalne reforme i pomirenje grade osnovu održivog mira

Dr Goran Šimić: Strategija tranzicijske pravde u BiH

Bojan Glavašević: Napravili smo jasnu razliku između prava i pravde

Krivična pravda

Sandra Orlović: Srbija nema strategiju procesuiranja ratnih zločina

Dženana Karup Druško: U BiH se ne primenjuje državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Vesna Teršelič: Zabrinjava porast isključivosti

Tea Gorjanc Prelević: U Crnoj Gori nema nijedne optužnice po osnovu komandne odgovornosti

Nora Ahmetaj: Prednost suđenjima pred sudovima Republike Kosova

Mirko Klarin: Utvrđene i presuđene činjenice glavno su nasleđe Haškog tribunala

Dr Denisa Kostovicova: Uslovljavanje evrointegracija saradnjom sa Haškim tribunalom

Zoran Pusić: Haški sud je bio uspješan, najedanput se stalo

Dr Gentian Zyberi: REKOM je instrument za nastavak rasprave o svemu što se dogodilo tokom ratova

Dr Jelena Subotić: Ideja postkonfliktne pravde ugrađena je u celokupan nacionalni diskurs

Dr Jasna Dragović-Soso: Sudski narativi nisu imali odjeka u široj javnosti

Dr Kristen Perrin: Poziv iz sudnice na zaborav

Dr Katarina Ristić: Legalni narativi o žrtvama ne dolaze do zajednice počinilaca

Činjenice, zajednička istorija

Prof. Žarko Puhovski: Naša stvar je sramoćenje počinitelja

Dr Anna Di Lellio: REKOM-ovo najveće postignuće jeste vraćanje pitanja pravde u prvi plan javne debate

Dr Jasna Dragović-Soso: Izvinjenja nakon obavljenog rada na očuvanju sećanja

Dr Jelena Obradović-Wochnik: Tiha javnost nije na strani zločina

Dr Sari Wastell: Zajednička istorija

Prof. Sergej Flere: Istorija je jedan od kanala najjačeg reproduciranja nacionalnih mitova i legendi

Dr Christian Nielsen: Razdoblje prije i posle 1991. jeste povezano

Dr Eric Gordy: Najmanje ima slobodne komunikacije između institucija i javnosti

Ivor Sokolić: Civilno društvo ima potencijal da predvodi promene u percepciji javnosti

Adriatik Kelmendi: Priznavanje žrtava i Kosova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Igor Cvetkovski: Diskriminacija i nejednak tretman veterana i civilnih žrtava su i dalje prisutni

Prof. Zdravko Grebo: Činjenice, najpre!

Prof. Žarko Puhovski: Iz poraza u poraz do konačne pobjede

II Pomirenje

Željko Komšić: Treba reagovati, ali i pružiti ruku pomirenja

Miroljub Vitorović: Pomirenje je proces

Engjellushe Morina: Suočavanje s prošlošću najpre započeti u okviru jednog društva

Fra Ivan Šarčević: Moramo se suočiti s našom poviješću, s našom prošlošću

Husein efendija Smajić: Vjerske zajednice nisu odgovorne za ono što se dogodilo od 1992. do 1996.

Otac Vanja Jovanović: Pomirenje jednih s drugima je proces

Jakob Finci: Pomirenje preko povjerenja

Hodža Rexhep Lushta: Istinski dijalog i razumevanje između suprotstavljenih strana najbolji je način za opraštanje i pomirenje

Dr Christopher Lamont: Odgovornost i praštanje su komplementarne perspektive

Fra Ivo Marković: Ideji pomirenja treba vizija i iskorak

Nataša Kandić: Razumevanje i tumačenje pojma i procesa pomirenja

Dr Hrvoje Klasić: Proces pomirenja ne može se posmatrati odvojeno od procesa razumjevanja

Prof. Zoran Pajić: Ponavlja se međugeneracijski ciklus „istorijskog obračuna“ i nasilja

Dr Spomenka Hribar: Pomirenje: proces ili konačni cilj?

Dr Denisa Kostovicova: Proces pomirenja primarno se odigrava kroz komunikaciju

Nebojša Petrović : Potrebno je humanizovati druge

Mirko Klarin: Pomirenje iz ugla ratnih zločinaca

Dr Avila Kilmurray: Potreba je žrtve da ispriča svoju priču i bude saslušana

Kultura, umetnost i činjenice

Prof. Svetlana Slapšak: Kultura smelo pita o tome šta je prošlost

Prof. Svetlana Slapšak: Širenje istine i etika obada

Dino Mustafić: Umjetnička istina ne smije da relativizira

Lazar Stojanović: Kada hoće i kada se usudi, umetnost osvaja slobodu za žrtve

Ante Perković: Nevidljivi duhovni prostor i danas postoji

Prof. Svetlana Slapšak: Pozorište služi da uznemirava i izaziva nelagodnost

Alban Ukaj: Otvaranje tema iz rata nije bilo jednostavno

Maja Izetbegović: Imam privilegiju da na sceni pričam o svom iskustvu

Stevan Bodroža: Umetnost koja propituje

Hazim Begagić: Važno je da smo fenomen muzičke škole u Zenici vratili u javni diksurs

Andrej Nosov: Pogled iz perspektive drugog

Bojan Munjin: Na jednom mestu protagonisti jugoslavenske tragedije

Lazar Stojanović: Činjenica u različitim kontekstima menja vrednost i predznak

Vesna Kesić: Na žene žrtve gleda se kao na krivce vlastite sudbine

Ivana Lalić: Zaštićeni svedoci razočarani su institucijama sistema

Pjer Žalica: Žrtve su heroji rata

 

III Glasovi žrtava

 • †Mirko Kovačić: Dijalog u logoru
 • Zoran Kosić: Veterani razgovaraju o pomirenju
 • Mirjana Učakar: „Izbrisani“ imaju poteškoće u ostvarivanja prava na odštetu
 • Dragan Pjevač: Oslobađajuće haške presude vratile su proces suočavanja s prošlošću na početak
 • Bekim Gashi: Ja sam najpovređeniji čovek na svetu
 • Nada Bodiroga: Cipela moje mame, jedini preživjeli svjedok
 • Sunčica Antić: Moj mrtav otac se 15 godina vodio kao živ
 • Ljubiša Filipović: Prvo pomirenje, pa povratak
 • Marica Šeatović: Moja potraga za istinom i za pravdom
 • Amir Kulaglić: Behar, proljeće nas podsjeća na one kojih više nema
 • Nikola Šašo: Oni su dobili svoj vječni dom, te njihove kosti
 • Kada Hotić: Al’ kako će zločinac zaspati kad mu se budu slike vraćale
 • Mevludin Lupić: Treba nam saosjećanje
 • Prenk Gjetaj: Porodice nestalih najugroženija su kategorija ljudi pogođena ratom
 • Munira Subašić: Najviše je potrebno povjerenje među ljudima
 • Desanka Pejčinović: Zbog dece smo spremni da kleknemo i ponizimo se

 

ZBORNIK

ZBORNIK-trojezično izdanje (BHSC, engleski i albanski jezik)