Kampanja slanja razglednica predsednicima država bivše Jugoslavije, 27.09.2012.