Viktimat e luftës në komunën e Gllogocit/Glogovac

24.03. – 31.12.2000